KONOPIE: Wyżywią, ubiorą, wyleczą, dadzą schronienie! Źródła:

Źródła: – B. Wysakowska, Surowce i preparaty konopi stosowane w Polsce XIX wieku, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004. – I. Arabas, Z historii stosowania konopi w Polsce, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 35/2 – 3, 329-336, 1990. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/K… – Temirel M, Dabbagh SR, Tasoglu S. Hemp-Based Microfluidics. Micromachines (Basel). 2021;12(2):182. Published 2021 Feb 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti… – A.Horanin, I. Bryndal, Konopie – substancje aktywne, właściwości lecznicze i zastosowanie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 494, 2017. https://dbc.wroc.pl/Content/41206/PDF… – Appendino, G. The early history of cannabinoid research. Rend. Fis. Acc. Lincei 31, 919–929 (2020). https://link.springer.com/content/pdf… – Silver, R.J. The Endocannabinoid System of Animals. Animals 2019, 9, 686. https://www.mdpi.com/2076-2615/9/9/686 – Gülck, T., & Møller, B. L. (2020). Phytocannabinoids: Origins and Biosynthesis. Trends in Plant Science. https://www.cell.com/trends/plant-sci… – Binkowska, Alicja & Brzezicka, Aneta. (2020). Wpływ marihuany na aktywność elektryczną mózgu. Kosmos. 69. 219-232. https://www.researchgate.net/publicat… – Kurek-Górecka, Anna & Balwierz, Radosław & Mizera, Paulina & Nowak, Maciej & Żurawska-Płaksej, Ewa. (2018). Therapeutic and cosmetic importance of hemp oil. Farmacja Polska. 74. 704-708. https://www.researchgate.net/publicat… – Perucca, E., & Bialer, M. (2020). Critical Aspects Affecting Cannabidiol Oral Bioavailability and Metabolic Elimination, and Related Clinical Implications. CNS Drugs. – Bergamaschi MM, Queiroz RH, Chagas MH, et al. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients. Neuropsychopharmacology. 2011;36(6):1219-1226. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti… – Black, N., Stockings, E., Campbell, G., Tran, L. T., Zagic, D., Hall, W. D., … Degenhardt, L. (2019). Cannabinoids for the treatment of mental disorders and symptoms of mental disorders: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry. https://www.thelancet.com/journals/la… – Technologie upraw konopi i roślin włóknistych, praca pod red. W. Cierpuchy, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań 2013. – Blessing EM, Steenkamp MM, Manzanares J, Marmar CR. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics. 2015;12(4):825-836. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti… – Eisenstein M., The reality behind cannabidiol’s medical hype, Nature, 28 August 2019. https://www.nature.com/articles/d4158… – Blessing EM, Steenkamp MM, Manzanares J, Marmar CR. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics. 2015;12(4):825-836. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti… – Eisenstein M., The reality behind cannabidiol’s medical hype, Nature, 28 August 2019. https://www.nature.com/articles/d4158…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *